Ligningsloven

Ligningsloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
 20172018
Fradrag for gaver til godkendte almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A, stk. 1)14.600 kr.15.900 kr.
BoligJobfradrag. Maksimalt fradrag for udgifter til arbejdsløn til hjælp og istandsættelse af hjemmet6.000 kr. / 12.000 kr.0 kr.
Maksimalt fradrag for udgifter til kontingenter til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger6.000 kr.6.000 kr.
Beskæftigelsesfradrag8,75 %9,5 %
Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere5,75 %6,0 %
Fradrag ved indkomstopgørelsen for indtægt ved udlejning af fritidsboliger ved selvangivelse af lejeindtægt10.700 kr.11.000 kr.
Fradrag ved indkomstopgørelsen for indtægt ved udlejning af fritidsboliger ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau21.400 kr.21.900 kr.
Andel af lejeindtægt ved fremleje eller udleje af værelser der ikke medregnes til indkomsten kan altid mindst udgøre24.000 kr.24.000 kr.
Bundfradrag vedr. fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer mv.8.000 kr.8.000 kr.
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag5.900 kr.6.100 kr.
Bundgrænser ved personalegodebeskatning
  - Skattefri bagatelgrænse for personalegoder i alt pr. år1.100 kr.1.100 kr.
  - Skattefritagelse for julegaver op til kr.800 kr.800 kr.
  - Bagatelgrænse for personalegoder stillet til rådighed overvejende af hensyn til arbejdet5.900 kr.6.100 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel
- kørsel til og med 20.000 km årligt353 øre/km354,0 øre/km
- kørsel ud over 20.000 km årligt193 øre/km194 øre/km
- kørsel ved benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert52 øre/km53 øre/km
Befordringsfradrag for udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads
25 - 120 km193 øre/km194 øre/km
over 120 km97 øre/km97 øre/km
over 120 km i visse udkantskommuner193 øre/km194 øre/km
Minimumsværdi til beregning af værdi af fri bil160.000 kr.160.000 kr.
Skattepligtig værdi af fri bilag beregnes med 25 pct. af bilens værdi op til300.000 kr.300.000 kr.
Skattepligtig værdi af fri bilag beregnes med 20 pct. af bilens værdi over300.000 kr.300.000 kr.
Skattepligtig værdi af fri telefon2.700 kr.2.800 kr.
Nedslag for ægtefæller når begge har fri telefon25 %25 %
Begrænsning i fradrag for udgifter til repræsentation, der kan fradrages75 %75 %