Pensionsbeskatningsloven

Pensionsbeskatningsloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
 20172018
Maks. indskud af kapital fra salg af virksomhed2.683.500 kr.2.743.700 kr.
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere1.828.100 kr.1.869.100 kr.
Maks. årlig hævning for sportsudøvere365.700 kr.373.900 kr.
Maks. årligt indskud på ratepension og ophørende alderspension.53.500 kr.54.700 kr.
Årligt fradrag af kapitalindskud til pensionsordning med løbende udbetalinger bortset fra ophørende alderspension, der mindst kan foretages (opfyldningsfradrag)49.300 kr.50.400 kr.
Maks. årligt indskud på ratepension og ophørende alderspension, selvstændig erhvervsdrivendes andel af overskud30 %30 %