Personskatteloven

Personskatteloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
Beløbsgrænser20172018
Topskattegrænse479.600 kr.498.900 kr.
Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag42.800 kr.43.800 kr.
Topskatteprocent15 %15 %
Personfradrag for alle fyldt 18 år45.000 kr.46.000 kr.
Personfradrag for børn og unge under 18 år33.800 kr.34.500 kr.
Bundskatteprocent10,08 %11,15 %
Udligningsskat, (§ 7 a, stk. 4)3,0 %2,0 %
Sundhedsbidrag2,0 %1,0 %
Progressionsgrænse for beskatning af aktieindkomst51.700 kr.52.900 kr.
Skattesats for aktieindkomst27 % / 42 %27 % / 42 %