Andelsboligforeninger

Administration af foreningens økonomi og udarbejdelse af årsrapport

shutterstock_2648581
Contar har stor erfaring med økonomistyring i andelsboligforeninger. Vores kendskab til skatteregler for andelsboligforeninger i forbindelse med udlejning af erhvervslejemål eller viceværtbolig samt med beregning af andelskronen gør os i stand til, at yde en kompetent rådgivning til andelsboligforeningens bestyrelse.

Contar tilbyder to former for ydelser:

 

Administration af foreningens økonomi

Contar tilbyder at varetage den økonomiske administration for andelsboligforeninger, som gerne vil slippe for de administrative opgaver. Foreningen står selv for de daglige praktiske opgaver i ejendommen, mens Contar håndtere de administrative opgaver, så som udarbejdelse af driftsregnskab, opkrævning af fællesudgifter og betaling af regninger.

Contar hjælper med at skabe økonomiske overblik over foreningens økonomi.

Med udgangspunkt i en vedligeholdelsesplan, udarbejdet af bygningssagkyndige og foreningens økonomi hjælper Contar med at udarbejde budget, som sikrer en god prioritering af opgaverne. Med kendskab til ejendommens daglige drift og likviditetsbehov, udarbejdes driftsbudget i samarbejde med andelsboligforeningsbestyrelsen.

Contar kan tilbyde:
 • Opkrævning af fællesudgifter, varmebidrag, antenneudgifter og andre betalinger via Betalingsservice
 • Betaling af fakturaer (forsikringspræmier, abonnementer, vedligeholdelsesudgifter, m.m.)
 • Løbende likviditetsstyring
 • Løbende bogføring og bestyrelsesrapportering
 • Skatte- og momsafregning samt indberetning til Skat
 • Beregning af andelskronen
 • Udarbejdelse af forbrugsregnskaber i samarbejde med målerfirma
 • Udarbejdelse af driftsregnskab
 • Udarbejdelse af årsregnskab (alle regnskabsrelaterede opgaver)
 • Personaleadministration, herunder lønudbetaling
 • Løbende administrative opgaver jf. aftale
 • Løbende sparring med bestyrelsen
 • Deltagelse på generalforsamlingen som uvildig dirigent

 

Øvrige opgaver vedrørende foreningen drift varetages af foreningen selv, eller tilkøbes efter behov.

Udarbejdelse af årsregnskab

Contar tilbyder også udarbejdelse af regnskab. Andelsboligforeningen eller ejendommens administrator afleverer bogføring og bilag m.v. til Contar, hvorefter bilag, generalforsamlings- og bestyrelsesreferater gennemgås og årsregnskab opstilles.

Contar kan tilbyde:
 • Opstilling af årsregnskab med udgangspunkt i bilag, generalforsamlings- og bestyrelsesreferater
 • Udarbejdelse af revisorerklæring  på årsregnskab
 • Fremlæggelse af årsregnskab på bestyrelsesmøde og generalforsamling
 • Udarbejdelse af selvangivelse
 • Økonomisk rådgivning efter aftale

Regnskabet sendes til foreningens medlemmer med en påtegning.