Forældrekøb

Skal junior eksempelvis til at studere eller i øvrigt til at flytte hjemmefra, kan forældrekøb være er en god mulighed for at hjælpe dit barn til den første bolig.

Du skal dog være opmærksom på:

 • Hvilken boligtype der købes?
 •  Hvad er din risiko?
 •  Hvad kan jeg tage i husleje?
 •  Skal du som forældre være køber eller skal du finansiere købet for dit barn, således at det er barnet der køber?

Når du køber en fast ejendom som du udlejer til dine børn bliver du skattemæssigt betragtet som selvstændig erhvervsdrivende og følgende spørgsmål melder sig:

 • Hvilke skattemæssige regler gælder generelt?
 • Skal du vælge virksomhedsskatteordningen? (I virksomhedsordningen kan du fradrage virksomhedens renteudgifter i din personlige indkomst)
 •  Skal du vælge kapitalafkastordningen? (I kapitalafkastordningen beregnes et ” renteafkast” af investeringen. Dette afkast kan du flytte fra personlig indkomst til kapitalindkomst)

Det praktiske i udlejningsperiode:

 • Udgifter, der er forbundet med driften, såsom udgifter til fællesudgifter, ejendomsskatter, ejendoms forsikring, administration og revisor, kan du trække fra.
 • Udgifter til vedligeholdelse kan fratrækkes, men der er regler for hvor meget?
 • Der er særlige regler for hvordan du skal tilrettelægger dine registreringer/bogføring, således at du overholder de skattemæssige regler, herunder de særlige regler for anvendelse af virksomhedsskatteordningen.

Når ejendommen skal sælges:

 • Når du skal sælge lejligheden igen, vil en eventuel gevinst blive beskattet. Et eventuelt tab kan kun fratrækkes i anden ejendomsavance. Det er således ikke sikkert, at du får mulighed for at anvende tabet.
 • Lejligheden kan, med de nugældende regler, sælges til dit barn til den offentlige ejendomsværdi minus 15%.

Som det fremgår af ovenstående, melder der sig let en del spørgsmål om, og planlægning af hjælp til junior med den første bolig. Vi hjælper dig selvfølgelig med dette.