Afskrivningsloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
20222021
Små saldigrænse31.000 kr.30.700
Småaktiv- og småudgiftsgrænse31.000 kr.30.700
Driftsmidler og skibe, maksimal årlig afskrivning af saldo25 %25 %
Udlejningsaktiver, maksimal årlig afskrivning i anskaffelsesåret0 %0 %
Udlejningsaktiver, maksimal årlig afskrivning af saldo i året efter anskaffelsesåret50 %50 %
Bygninger og installationer, maksimal årlig afskrivning af saldo (§ 17, stk. 1)4 %4 %
Bygninger og installationer med levetid under 25 år, maksimal årlig afskrivning af saldo (§ 17, stk. 2)7 %7 %
Andel af afskrivningsgrundlaget, som udgifter til ombygning og forbedring af bygninger skal være mindre end eller lig med, for at de kan straksafskrives5 %5 %
Maks. årlig afskrivning for anskaffelse og forbedring af visse bygninger, der er opført på lejet grund.4 %4 %
Maks. årlig afskrivning af udgifter til ombygning, forbedring eller indretning af lejede lokaler til andet formål end beboelse20 %20 %
Maks. årlig afskrivning af udgifter afholdt til kunstnerisk udsmykning4 %4 %
Maks. årlig afskrivning for goodwill og visse immaterielle aktiver1/71/7
Maks. årlig afskrivning for goodwill og visse immaterielle aktiver erhvervet før 1.1. 199810 %10 %