Afskrivningsloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
20232024
Små saldigrænse32.000 kr.33.100 kr.
Småaktiv- og småudgiftsgrænse32.000 kr.33.100 kr.
Driftsmidler og skibe, maksimal årlig afskrivning af saldo25 %25 %
Udlejningsaktiver, maksimal årlig afskrivning i anskaffelsesåret0 %0 %
Udlejningsaktiver, maksimal årlig afskrivning af saldo i året efter anskaffelsesåret50 %50 %
Bygninger og installationer, maksimal årlig afskrivning af saldo (§ 17, stk. 1)4 %4 %
Bygninger og installationer, maksimal årlig afskrivning af saldo (§ 17, stk. 1), erhvervet d. 1/1-2023 eller senere3 %
Bygninger og installationer med levetid under 25 år, tillægssats3 %7 %
Andel af afskrivningsgrundlaget, som udgifter til ombygning og forbedring af bygninger skal være mindre end eller lig med, for at de kan straksafskrives5 %5 %
Maks. årlig afskrivning af udgifter til ombygning, forbedring eller indretning af lejede lokaler til andet formål end beboelse20 %20 %
Maks. årlig afskrivning af udgifter afholdt til kunstnerisk udsmykning4 %4 %
Maks. årlig afskrivning af udgifter afholdt til kunstnerisk udsmykning, erhvervet d. 1/1-2023 eller senere3 %
Maks. årlig afskrivning for goodwill og visse immaterielle aktiver1/71/7
Maks. årlig afskrivning for goodwill og visse immaterielle aktiver erhvervet før 1.1. 199810 %10 %