Aktieavancebeskatningsloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
20232024
Aktieavance/tab beskattes som aktieindkomst efter personskattelovens § 8 a med:27 %27 %
Progressionsgrænsen for beskatning af aktieindkomst42 %42 %
Ejerandele for hovedaktionæraktier (§ 4)
- min. aktiekapital i selskabet25 %25 %
- stemmeværdi i selskabet skal udgøre mere end50 %50 %
Min. ejerandele for datterselskabsaktier 10 %10 %
Min. stemmeværdi for koncernselskabsaktier 50 %50 %
Hovedaktionærnedslag ved opgørelse af gevinst (§ 47)
- nedslag pr. års besiddelsestid til og med 19981 %1 %
- maks. nedslag25 %25 %