Ejendomsavancebeskatningsloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
20232024
Tillæg til anskaffelsesummen pr år ejendommen har været ejet10.000 kr.10.000 kr.
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg af blandet benyttede ejendomme (erhverv og bolig)327.200 kr.338.800 kr.