Ejendomsavancebeskatningsloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
 20202021
Tillæg til anskaffelsesummen pr år ejendommen har været ejet10.000 kr.10.000 kr.
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg af blandet benyttede ejendomme (erhverv og bolig)307.100 kr.314.000 kr.