Ejendomsværdiskatteloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
 20202021
Progressionsgrænse for beregning af ejendomsværdiskat.3.040.000 kr.3.040.000 kr.
Ejendomsværdiskat af ejendomsværdi under progressionsgrænsen10 ‰9,2 ‰
Ejendomsværdiskat af ejendomsværdi over progressionsgrænsen30 ‰30 ‰
Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat %20 %20 %
Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat (§ 9, stk. 2)500 kr.500 kr.
Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat (§ 9 a, stk. 2)2.400 kr.2.400 kr.
Maks. nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før. 4 promille af ejendomsværdien, dog maks.1.200 kr.1.200 kr.
Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før. Beregnet af hele ejendomsværdien.2 ‰4,8 ‰
Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før. Beregnet af hele ejendomsværdien dog maks. 1.200 kr.4 ‰3,7 ‰
Nedslag i ejendomsværdiskatten for pensionister fyldt 65 inden udgangen af indkomståret. Beregnet af hele ejendomsværdien dog maks. 6.000 kr. for helårsboliger og 2.000 kr. for fritidsboliger4 ‰3,7 ‰
Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat - pensionister og efterlønsmodtagere 500 kr., dog altid 20 pct. minus 900 kr.20 %20 %
Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat- ikke pensionister mv. 2.400 kr., dog altid 20 pct.20 %20 %