Etablerings- og iværksætterkontoloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
20222021
Minimumsindskud5.000 kr.5000 kr.
Andel af lønindtægten der kan indskydes60 %60 %
Andel af lønindtægten, der altid kan indskydes250.000 kr.250.000 kr.
Mindste anskaffelsessum for formuegoder ved etablering94.700 kr.93.600 kr.
Ejerandele for anvendelse af etableringskontomidler til erhvervelse af aktier eller anparter
- min. aktier eller anparter i selskabet25 %25 %
- stemmeværdi i selskabet skal udgøre mere end50 %50 %
- maks. andel i selskabet vedr. besiddelse af kontanter mv.50 %50 %
Beløb hævet til anskaffelse af et aktiv anses at dække en forlods afskrivning på aktivet på:50 %50 %
- midler indskudt på etableringskonto i 2010 eller senere50 %50 %
- midler indskudt på etableringskonto i 2002-200958 %58 %
- midler indskudt på etableringskonto i 1999-200168 %68 %
- midler indskudt på etableringskonto i 1998 eller før100 %100 %
- midler indskudt på iværksætterkonto100 %100 %  
Beløb hævet til dækning af visse driftsudgifter mv. anses at dække en andel på:
- midler indskudt på etableringskonto i 2002 eller senere55 %55 %
- midler indskudt på etableringskonto i 1999-200165 %.65 %
- midler indskudt på etableringskonto i 1998 eller før100 %100 %
- midler indskudt på iværksætterkonto100 %100 %
Beløb hævet til til erhvervelse af aktier eller anparter medregnes over en 10 årig periode med følgende lige store andele:
- midler indskudt på etableringskonto i 2002 eller senere5 % pr. år5 % pr. år
- midler indskudt på etableringskonto i 1999-20015,5 % pr. år5,5 % pr. år.
- midler indskudt på etableringskonto i 1998 eller før8 % pr. år8 % pr. år
- midler indskudt på iværksætterkonto10 % pr. år10 % pr. år
Tillæg ved efterbeskatning af ikke-benyttede indskud. Årligt tillæg for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvor indskuddet er fradraget, til efterbeskatningsåret.3 %3 % (5 % før 2002)
Afgift af iværksætterindskud, der ikke anvendes inden tidsfristen
 - midler indskudt i 2010 eller senere52,5 pct.52,5 pct.
 - midler indskudt i 2009 eller tidligere60 pct.60 pct.