Kildeskatteloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
20222021
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle255.000252.000 kr.
Indregningsgrænse for restskat mv.21.700 kr.21.400 kr.
Mindsterate ved opkrævning af B-skat og restskat500 kr.500 kr.
Mindstebeløb for udbetaling af udbytteskat, der ikke kan modregnes i slutskatten25 kr.25 kr.
Kildeskatter af udbytter27 %27 %
Indeholdelsesprocent ved manglende skattekort55 %55 %
Bruttoskattesats for begrænset skattepligtige arbejdsudlejede personer30 %30 %
Bruttolønsskat for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere (§§ 48 E - F)27 %27 %
Restskat dag-til-dag rente 1/1 - 1/7 - %1,7 %
Restskat betalt efter 1/7 - procenttillæg- %3,7 %
Overskydende skat procenttillæg- %0 %
Kildeskat af aktieudbytte til personer27 %27 %
Kildeskat af aktieudbytte der modtages af selskaber, foreninger og fonde m.v.22 %22 %
Kildeskat af udbytte til investeringsselskaber m.v.15 %15 %