Kildeskatteloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
20232024
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle262.500 kr.271.800 kr.
Indregningsgrænse for restskat mv.22.300 kr.23.100 kr.
Mindsterate ved opkrævning af B-skat og restskat500 kr.500 kr.
Mindstebeløb for udbetaling af udbytteskat, der ikke kan modregnes i slutskatten25 kr.25 kr.
Kildeskatter af udbytter27 %27 %
Indeholdelsesprocent ved manglende skattekort55 %55 %
Bruttoskattesats for begrænset skattepligtige arbejdsudlejede personer30 %30 %
Bruttolønsskat for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere (§§ 48 E - F)27 %27 %
Restskat dag-til-dag rente 1/1 - 1/7 5,5 %- %
Restskat betalt efter 1/7 - procenttillæg7,5 %- %
Overskydende skat procenttillæg0,8 %- %
Kildeskat af aktieudbytte til personer27 %27 %
Kildeskat af aktieudbytte der modtages af selskaber, foreninger og fonde m.v.22 %22 %
Kildeskat af udbytte til investeringsselskaber m.v.15 %15 %