Ligningsloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
 20202021
Fradrag for gaver til godkendte almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A, stk. 1)16.600 kr.17.000 kr.
Maksimalt fradrag for udgifter til kontingenter til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger6.000 kr.6.000 kr.
Beskæftigelsesfradrag10,5 %10,6 %
Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere6,25 %6,25 %
Fradrag ved indkomstopgørelsen for indtægt ved udlejning af fritidsboliger ved selvangivelse af lejeindtægt11.500 kr.11.700 kr.
Fradrag ved indkomstopgørelsen for indtægt ved udlejning af fritidsboliger ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau29.300 kr.29.900 kr.
Andel af lejeindtægt ved fremleje eller udleje af værelser der ikke medregnes til indkomsten kan altid mindst udgøre24.000 kr.24.000 kr.
Bundfradrag vedr. fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer mv.8.000 kr.8.000 kr.
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag6.300 kr.6.500 kr.
Bundgrænser ved personalegodebeskatning
  - Skattefri bagatelgrænse for personalegoder i alt pr. år1.200 kr.1.200 kr.
  - Skattefritagelse for julegaver op til kr.900 kr.900 kr.
  - Bagatelgrænse for personalegoder stillet til rådighed overvejende af hensyn til arbejdet6.300 kr.6.300 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel
- kørsel til og med 20.000 km årligt352 øre/km344 øre/km
- kørsel ud over 20.000 km årligt196 øre/km190 øre/km
- kørsel ved benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert54 øre/km54 øre/km
Befordringsfradrag for udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads
25 - 120 km196 øre/km190 øre/km
over 120 km98 øre/km95 øre/km
over 120 km i visse udkantskommuner196 øre/km190 øre/km
Minimumsværdi til beregning af værdi af fri bil160.000 kr.160.000 kr.
Skattepligtig værdi af fri bilag beregnes med 25 pct. af bilens værdi op til300.000 kr.300.000 kr.
Skattepligtig værdi af fri bilag beregnes med 20 pct. af bilens værdi over300.000 kr.300.000 kr.
Skattepligtig værdi af fri telefon2.900 kr.3.000 kr.
Nedslag for ægtefæller når begge har fri telefon25 %25 %
Begrænsning i fradrag for udgifter til repræsentation, der kan fradrages75 %75 %