Ligningsloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
20232024
Fradrag for gaver til godkendte almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A, stk. 1)17.700 kr.18.300 kr.
Maksimalt fradrag for udgifter til kontingenter til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger6.000 kr.7.000 kr.
Beskæftigelsesfradrag10,65 %10,65 %
Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere6,25 %6,25 %
Fradrag ved indkomstopgørelsen for indtægt ved udlejning af fritidsboliger ved selvangivelse af lejeindtægt12.200 kr.12.700 kr.
Fradrag ved indkomstopgørelsen for indtægt ved udlejning af fritidsboliger ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau44.500 kr.46.100 kr.
Andel af lejeindtægt ved fremleje eller udleje af værelser der ikke medregnes til indkomsten kan altid mindst udgøre24.000 kr.24.000 kr.
Bundfradrag vedr. fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer mv.8.000 kr.8.000 kr.
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag6.700 kr.7.000 kr.
Bundgrænser ved personalegodebeskatning
  - Skattefri bagatelgrænse for personalegoder i alt pr. år1.300 kr.1.300 kr.
  - Skattefritagelse for julegaver op til kr.900 kr.900 kr.
  - Bagatelgrænse for personalegoder stillet til rådighed overvejende af hensyn til arbejdet6.700 kr.7.000 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel
- kørsel til og med 20.000 km årligt373 øre/km379 øre/km
- kørsel ud over 20.000 km årligt219 øre/km223 øre/km
- kørsel ved benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert61 øre/km62 øre/km
Befordringsfradrag for udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads
25 - 120 km219 øre/km223 øre/km
over 120 km110 øre/km112 øre/km
over 120 km i visse udkantskommuner219 øre/km223 øre/km
Minimumsværdi til beregning af værdi af fri bil160.000 kr.160.000 kr.
Skattepligtig værdi af fri telefon3.100 kr.3.200 kr.
Nedslag for ægtefæller når begge har fri telefon25 %25 %
Begrænsning i fradrag for udgifter til repræsentation, der kan fradrages75 %75 %