Ligningsloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
 20192020
Fradrag for gaver til godkendte almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A, stk. 1)16.300 kr.16.600 kr.
Maksimalt fradrag for udgifter til kontingenter til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger6.000 kr.6.000 kr.
Beskæftigelsesfradrag10,1 %10,5 %
Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere6,25 %6,25 %
Fradrag ved indkomstopgørelsen for indtægt ved udlejning af fritidsboliger ved selvangivelse af lejeindtægt11.200 kr.11.500 kr.
Fradrag ved indkomstopgørelsen for indtægt ved udlejning af fritidsboliger ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau28.600 kr.29.300 kr.
Andel af lejeindtægt ved fremleje eller udleje af værelser der ikke medregnes til indkomsten kan altid mindst udgøre24.000 kr.24.000 kr.
Bundfradrag vedr. fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer mv.8.000 kr.8.000 kr.
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag6.200 kr.6.300 kr.
Bundgrænser ved personalegodebeskatning
  - Skattefri bagatelgrænse for personalegoder i alt pr. år1.200 kr.1.200 kr.
  - Skattefritagelse for julegaver op til kr.800 kr.900 kr.
  - Bagatelgrænse for personalegoder stillet til rådighed overvejende af hensyn til arbejdet6.200 kr.6.300 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel
- kørsel til og med 20.000 km årligt356 øre/km352,0 øre/km
- kørsel ud over 20.000 km årligt198 øre/km196 øre/km
- kørsel ved benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert53 øre/km54 øre/km
Befordringsfradrag for udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads
25 - 120 km198 øre/km196 øre/km
over 120 km99 øre/km98 øre/km
over 120 km i visse udkantskommuner198 øre/km196 øre/km
Minimumsværdi til beregning af værdi af fri bil160.000 kr.160.000 kr.
Skattepligtig værdi af fri bilag beregnes med 25 pct. af bilens værdi op til300.000 kr.300.000 kr.
Skattepligtig værdi af fri bilag beregnes med 20 pct. af bilens værdi over300.000 kr.300.000 kr.
Skattepligtig værdi af fri telefon2.800 kr.2.900 kr.
Nedslag for ægtefæller når begge har fri telefon25 %25 %
Begrænsning i fradrag for udgifter til repræsentation, der kan fradrages75 %75 %