Momsloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
Afgiftssatser20232024
Momssats25 %25 %
Max. grænse for momspligtig omsætning før momsregistering50.000 kr.50.000 kr.
Max. grænse for momspligtig omsætning før momsregistering vedr. blindes salg170.000 kr.170.000 kr.
Max. grænse for momspligtig omsætning før momsregistering vedr. kunsternes salg af egne værker300.000 kr.300.000 kr.
EU-handelsgrænse fra 1/7 202110.000 EUR10.000 EUR
Reguleringsforpligtelse for anskaffelse af maskiner, inventar og andre driftsmidler til en værdi over100.000 kr.100.000 kr.
Reguleringsforpligtelse for anskaffelse, reparation og vedligehold af fast ejendom for over 100.000 kr.100.000 kr.
Krav om digital betaling af beløb over beløbsgrænsen (§ 46, stk. 10)8.000 kr.8.000 kr.