Personskatteloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
Beløbsgrænser20232024
Topskattegrænse568.700 kr.588.900 kr.
Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag48.800 kr.50.500 kr.
Topskatteprocent15 %15 %
Personfradrag for alle fyldt 18 år48.000 kr.49.700 kr.
Personfradrag for børn og unge under 18 år38.400 kr.49.700 kr.
Bundskatteprocent12,09 %12,1 %
Progressionsgrænse for beskatning af aktieindkomst58.900 kr.61.000 kr.
Skattesats for aktieindkomst27 % / 42 %27 % / 42 %