Personskatteloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
Beløbsgrænser20222021
Topskattegrænse55.500 kr.544.800 kr.
Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag47.400 kr.46.800 kr.
Topskatteprocent15 %15 %
Personfradrag for alle fyldt 18 år46.200 kr.46.700 kr.
Personfradrag for børn og unge under 18 år35.300 kr.36.900 kr.
Bundskatteprocent12,10 %12,09 %
Progressionsgrænse for beskatning af aktieindkomst57.200 kr.56.500 kr.
Skattesats for aktieindkomst27 % / 42 %27 % / 42 %