Personskatteloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
Beløbsgrænser20192020
Topskattegrænse513.400 kr.531.000 kr.
Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag44.800 kr.45.800 kr.
Topskatteprocent15 %15 %
Personfradrag for alle fyldt 18 år46.200 kr.46.500 kr.
Personfradrag for børn og unge under 18 år35.300 kr.36.100 kr.
Bundskatteprocent12,13 %12,14 %
Udligningsskat, (§ 7 a, stk. 4)0,0 %0,0 %
Sundhedsbidrag0,0 %0,0 %
Progressionsgrænse for beskatning af aktieindkomst54.000 kr.55.300 kr.
Skattesats for aktieindkomst27 % / 42 %27 % / 42 %