Personskatteloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
Beløbsgrænser20202021
Topskattegrænse531.000 kr.544.800 kr.
Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag45.800 kr.46.800 kr.
Topskatteprocent15 %15 %
Personfradrag for alle fyldt 18 år46.500 kr.46.700 kr.
Personfradrag for børn og unge under 18 år36.100 kr.36.900 kr.
Bundskatteprocent12,11 %12,11 %
Udligningsskat, (§ 7 a, stk. 4)0,0 %0,0 %
Sundhedsbidrag0,0 %0,0 %
Progressionsgrænse for beskatning af aktieindkomst55.300 kr.56.500 kr.
Skattesats for aktieindkomst27 % / 42 %27 % / 42 %