Selskabsskatteloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
Beløbsgrænser20222021
Skattesats for selskaber og foreninger22 %22 %
Ejerandelskrav for skattefritagelse for visse udbytter til udenlandske moderselskaber
   - min. aktiekapital i selskabet10 %10 %
- Ejerandele for koncernselskabsaktier
   - stemmeværdi i selskabet skal udgøre mere end50 %.50 %
Kildeskat af udbytter22 %22 %
Min. ejerandel, hvis udbytte ikke skal medregnes til indkomstenskaber, datterselskaber10 %10 %
Aconto skatterate i % af de tre sidste års indkomstskat50 %50 %
Mindstebeløb der opkræves i ordinær acontoskat.2.000 kr.2.000 kr.
Godtgørelse ved tilbagebetaling af overskydende skat- %0,2 %
Tillæg til restskatten ved for små ordinære acontobetalinger- %4,3 %
Tillæg vedr. visse frivillige acontobetalinger- %0,1 %
Tillæg til restskatten for selskaber der ikke anvender acontoordningen- %4,3 %
Beløbsgrænse ved beskæring af nettofinansierings­udgifter.21.300.000 kr.21.300.000 kr.
Beløbsgrænse for begrænsning af fremførsel af underskud for tidligere indkomstår8.872.500 kr.8.767.500 kr.