Selskabsskatteloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
Beløbsgrænser20202021
Skattesats for selskaber og foreninger22 %22 %
Ejerandelskrav for skattefritagelse for visse udbytter til udenlandske moderselskaber
   - min. aktiekapital i selskabet10 %10 %
- Ejerandele for koncernselskabsaktier
   - stemmeværdi i selskabet skal udgøre mere end50 %50 %
Kildeskat af udbytter22 %22 %
Min. ejerandel, hvis udbytte ikke skal medregnes til indkomstenskaber, datterselskaber10 %10 %
Aconto skatterate i % af de tre sidste års indkomstskat50 %50 %
Mindstebeløb der opkræves i ordinær acontoskat.2.000 kr.2.000 kr.
Godtgørelse ved tilbagebetaling af overskydende skat0,1 %- %
Tillæg til restskatten ved for små ordinære acontobetalinger4,4 %- %
Tillæg vedr. visse frivillige acontobetalinger0,0 %- %
Tillæg til restskatten for selskaber der ikke anvender acontoordningen4,4 %- %
Beløbsgrænse ved beskæring af nettofinansierings­udgifter.21.300.000 kr.21.300.000 kr.
Beløbsgrænse for begrænsning af fremførsel af underskud for tidligere indkomstår8.572.500 kr.8.767.500 kr.