Selskabsskatteloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
Beløbsgrænser20232024
Skattesats for selskaber og foreninger22 %22 %
Aconto skatterate i % af de tre sidste års indkomstskat50 %50 %
Mindstebeløb der opkræves i ordinær acontoskat.2.000 kr.2.000 kr.
Godtgørelse ved tilbagebetaling af overskydende skat3,6 %- %
Procenttillæg til godtgørelsen0,9 %- %
Restskatteprocenten7,7 %- %
Procenttillæg til restskatteprocenten1,5 %- %
Beløbsgrænse ved beskæring af nettofinansierings­udgifter.21.300.000 kr.21.300.000 kr.
Beløbsgrænse for begrænsning af fremførsel af underskud for tidligere indkomstår9.135.000 kr.9.457.500 kr.