Årsrapport

Vi tilbyder at udarbejde årsregnskabet eller en afstemt revisionsmappe for personlige virksomheder, foreninger og selskaber:

For personlige virksomheder:

Vi udarbejder et årsregnskab på baggrund af vores bogføring og indehaverens informationer. Derudover udarbejder vi et skatteregnskab for virksomheden. Hvis det ønskes, udarbejder vi endvidere personlig formue- og indkomstopgørelse for indehaveren og dennes eventuelle ægtefælle.

For anparts-, aktie og iværksætterselskaber

Hvis selskabet har fravalgt revision, kan vi assistere med udarbejdelse og opstilling af årsregnskabet. Endvidere udarbejder vi et skatteregnskab for selskabet.

Hvis selskabets regnskab skal revideres af en af Erhvervsstyrelsen godkendt revisor, kan vi tilbyde at udarbejde en afstemt revisionsmappe og dermed minimere den godkendte revisors tidsforbrug på revisionen. Vores tætte samarbejde med flere godkendte revisorer gør at vi kan tilbyde revisionen til en fordelagtig pris.

Foreninger, selvejende institutioner og lign.

For organisationer, hvor regnskabet skal revideres af en uvildig revisor, kan vi tilbyde dette, såfremt der ikke er krav om, at revisionen udføres af en godkendt revisor. Det er typisk tilfældet for ejerforeninger, andelsboligforeninger og andre organisationer, der ikke modtager offentlige tilskud.

For organisationer, der modtager offentlige tilskud, vil tilskuddet ofte følges af et krav om, at regnskabet revideres af en godkendt revisor. Vi kan i disse tilfælde tilbyde at udarbejde en afstemt revisionsmappe med opstillet årsregnskab og projektregnskaber. Vi har mange års erfaring med at håndtere tilskud fra både Staten og kommunerne.