Bogføring og administration

Vi tilbyder at varetage bogføring og administration for virksomheder og foreninger:

For vores bogføringskunder varetager vi bogføringen og hjælper med at overholde lovgivningens krav til bogføringen og regnskabsmaterialet.

Arbejdet udføres fra vores kontor, og ikke hos kunden, hvilket giver kunderne to fordele; dels skal kunden ikke finde plads til en arbejdsplads til bogholderen, og dels kan kunden altid ringe og spørge efter et bilag eller lign.

Bilagsmaterialet kan sendes til os pr. post eller bud eller scannes til virksomhedens egen mailadresse i økonomisystemet. Scanningsløsningen giver kunden den fordel, at originalbilaget kan bruges til den interne sagsstyring og lignende.

Omfang
Bogføringen planlægges ud fra kundens behov og kan således variere fra daglig assistance med de større kunder til halvårlig assistance for de helt små kunder. De fleste kunder bogfører vi en gang om måneden, da erfaringen viser, at det er det mest effektive.

Likvider
I forbindelse med bogføringen sørger vi for, at bogføringen løbende er afstemt til virksomhedens bankkonti.

Debitorstyring
Vi tilbyder flere niveauer af debitorstyring, hvilket betyder, at vi i samarbejde med kunden altid finder den løsning, som er optimal for kunden.
En model er, at kunden selv udsteder fakturaer direkte i et online økonomisystem og selv varetager opfølgning på, om kunderne betaler. Contar bogfører indbetalinger fra kunderne løbende via netbankadgang og assisterer ved udsendelse af rykkere mv.
I en anden model modtager Contar fakturakladder fra virksomheden, som vi udsteder fakturaer ud fra. Vi bogfører løbende indbetalingerne og holder øje med, at fakturaerne bliver betalt til tiden. Der kan være aftalt en fast rykkerprocedure, som pga. det rutinemæssige præg er mindre belastende for det fremtidige samarbejde mellem virksomheden og dens kunde, end hvis virksomheden selv skulle rykke deres kunder for betalingen.

Kreditorstyring
En tæt kreditorstyring er vigtigt for mange virksomheder. Vi kan sikre, at jeres leverandører bliver betalt til tiden, og at I dermed får en større goodwill hos dem. Det kan have afgørende betydning, når I skal forhandle priser og leveringstider/-sikkerhed med jeres leverandører.
Vi tilbyder at varetage alle forretningsgangene fra modtagelse af fakturaerne til bogføring og betaling.
I tilfælde af midlertidig likviditetskrise er en forbyggende dialog med kreditorerne altafgørende for at opnå afdragsordninger og sikre muligheden for et fremtidigt samarbejde.