Foreningsadministration

Vi tilbyder af varetage administrationen for foreninger:

Vi har mere en 20 års erfaring med administration af foreninger, vi hjælper mange forskellige typer foreninger:

  • Ejer- og andelsforeninger
  • Idrætsforeninger
  • Patientforeninger
  • Erhvervsforeninger
  • Almen velgørende foreninger

Vores lange erfaring med mange forskellige typer foreninger har givet os en unik viden om administration og drift af diverse foreninger. Her af kan bl.a. nævnes:

  • Håndtering af drift- og projekttilskud fra Stat og kommuner
  • Ansøgning og regnskabsaflæggelse vedr. støtte til folkeoplysende foreninger f.eks. idrætsforeninger
  • Benyttelse af diverse medlemssystemer som f.eks. Klubmodul og ForeningLet
  • Optimal udnyttelse af momsfradrag

Vi sørger for opdatering af medlemskartoteket via medlemmernes henvendelse på mail eller telefon. Endvidere sørger vi for opkrævning af kontingent enten via Betalingsservice, træk på betalingskort eller ved at sende opkrævninger til medlemmerne via e-mail.

Vi har mere end 20 års erfaring i håndtering af offentlige tilskud til private foreninger og selvejende institutioner.

I samarbejde med ledelsen i organisationen foretager vi en løbende ajourføring af, at udgifterne til det enkelte projekt holder sig inden for bevillingens budget, samt at bevillingerne bliver brugt inden udløb.

Vi har erfaring med håndtering af omkostninger mellem mange projekter og bevillingen, således at det sikres, at de ressourcer fra den daglige drift, der benyttes til projektets/bevillingens formål, også bliver betalt af bevillingen.

Vi har gennem årene håndteret bevillinger fra f.eks. Socialstyrelsens tilskudssekretariat, herunder Satspuljetilskud, Center for frivilligt socialt arbejde, Sundhedsstyrelsen og kommunale tilskud f.eks. §18 tilskud til frivilligt socialt arbejde og tilskud til fritidsaktiviteter for børn og unge.