shutterstock_2648581

Til ejerforeninger tilbyder Contar to former for ydelser:

 

1. Administration af foreningens økonomi, for kunder som gerne vil slippe for de administrative opgaver.

2. Revision af årsregnskabet.

1. Administration af foreningens økonomi

 Contar tilbyder at varetage den økonomiske administration for ejerforeninger, som gerne vil slippe for de administrative opgaver. Foreningen står selv for de daglige praktiske opgaver i ejendommen, mens Contar Regnskab håndtere de administrative opgaver, så som udarbejdelse af driftsregnskab, opkrævning af fællesudgifter og betaling af regninger.

Driftsmæssig, økonomisk rådgivning til bestyrelsen

Contar  hjælper med at skabe økonomisk overblik over foreningens økonomi.

Med udgangspunkt i en vedligeholdelsesplan, udarbejdet af bygningssagkyndige og foreningens økonomi hjælper Contar med at udarbejde budget, som sikrer en god prioritering af opgaverne. Med kendskab til ejendommens daglige drift og likviditetsbehov, udarbejdes driftsbudget i samarbejde med ejerforeningens bestyrelse.

Contar kan tilbyde:

 • Opkrævning af fællesudgifter, varmebidrag, antenneudgifter og andre betalinger via PBS
 • Betaling af fakturaer (forsikringspræmier, abonnementer, vedligeholdelsesudgifter, m.m.)
 • Løbende likviditetsstyring
 • Løbende bogføring og bestyrelsesrapportering.
 • Skatte- og momsafregning samt indberetning til Told & Skat.
 • Udarbejdelse af varmeregnskab i samarbejde med målerfirma
 • Udarbejdelse af driftsregnskab
 • Udarbejdelse af årsregnskab (alle regnskabsrelaterede opgaver)
 • Personaleadministration, herunder lønudbetaling
 • Løbende administrative opgaver jf. aftale
 • Løbende sparring med bestyrelsen
 • Deltagelse på generalforsamlingen som uvildig dirigent.

Øvrige opgaver vedrørende foreningensdrift varetages af foreningen selv, eller tilkøbes efter behov.

2. Revision af årsregnskab

Contar tilbyder revision af regnskab. Ejerforeningen eller ejendommens administrator afleverer bogføring og bilag m.v. til Contar , hvorefter bilag, generalforsamlings- og bestyrelsesreferater gennemgås og årsregnskab opstilles.

Contar tilbyder:

 • Opsætning af årsregnskab med udgangspunkt i bilag, generalforsamlings- og bestyrelsesreferater
 • Revisorpåtegning af årsregnskab
 • Fremlæggelse af årsregnskab

Regnskabet sendes til foreningens medlemmer med en påtegning.