Pensionsbeskatningsloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
20222021
Maks. indskud af kapital fra salg af virksomhed2.966.900 kr.2.931.800 kr.
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere1.021.200 kr.1.997.300
Maks. årlig hævning for sportsudøvere404.300 kr.399.500 kr.
Maks. årligt indskud på ratepension og ophørende alderspension.59.200 kr.58.500 kr.
Årligt fradrag af kapitalindskud til pensionsordning med løbende udbetalinger bortset fra ophørende alderspension, der mindst kan foretages (opfyldningsfradrag)54.500 kr.53.800 kr.
Maks. årligt indskud på ratepension og ophørende alderspension, selvstændig erhvervsdrivendes andel af overskud30 %30 %