Pensionsbeskatningsloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
20232024
Maks. indskud af kapital fra salg af virksomhed3.054.700 kr.3.162.500 kr.
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere2.081.000 kr.2.154.500 kr.
Maks. årlig hævning for sportsudøvere416.200 kr.430.900 kr.
Maks. årligt indskud på ratepension og ophørende alderspension.60.900 kr.63.100 kr.
Årligt fradrag af kapitalindskud til pensionsordning med løbende udbetalinger bortset fra ophørende alderspension, der mindst kan foretages (opfyldningsfradrag)56.100 kr.58.100 kr.
Maks. årligt indskud på ratepension og ophørende alderspension, selvstændig erhvervsdrivendes andel af overskud30 %30 %