Pensionsbeskatningsloven

Udvalgte satser og beløbsgrænser
 20192020
Maks. indskud af kapital fra salg af virksomhed2.803.900 kr.2.866.600 kr.
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere1.910.200 kr.1.952.900 kr.
Maks. årlig hævning for sportsudøvere382.100 kr.390.600 kr.
Maks. årligt indskud på ratepension og ophørende alderspension.55.900 kr.57.200 kr.
Årligt fradrag af kapitalindskud til pensionsordning med løbende udbetalinger bortset fra ophørende alderspension, der mindst kan foretages (opfyldningsfradrag)51.500 kr.52.600 kr.
Maks. årligt indskud på ratepension og ophørende alderspension, selvstændig erhvervsdrivendes andel af overskud30 %30 %