Lønadministration

Vi tilbyder at varetage kundernes lønadministration:

Ved hjælp af et af webbaserede lønsystem Danløn eller Zenegy sørger vi for, at lønnen bliver beregnet og udbetalt, samt at diverse indberetninger bliver fortaget til tiden.

Vi sørger endvidere for indberetninger i forhold til sygdom mv. samt indsendelse af refusionsanmodninger i forbindelse med sygedagpenge, flexjob og andre løntilskudsordninger.

I flere tilfælde kan vi fungere som sparringspartner for virksomhedens ledelse i forbindelse med lønforhandlinger og udarbejdelse af ansættelseskontrakter.

Ved årsafslutning sørger vi for at afstemme ferieregnskabet og indberetningerne til Skattestyrelsen .