Lønadministration

shutterstock_159639098Vi tilbyder at varetage kundernes lønadministration:

Ved hjælp af det webbaserede lønsystem Danløn sørger vi for, at lønnen bliver beregnet og udbetalt samt for at diverse indberetninger bliver fortaget til tiden.

Vi sørger endvidere for indberetninger i forhold til sygdom mv. samt indsendelse af refusionsanmodninger i forbindelse med sygedagpenge, flexjob og andre løntilskudsordninger.

I flere tilfælde kan vi fungere som sparringspartner for virksomhedens leder i forbindelse med udarbejdelse af ansættelseskontrakter og lønforhandlinger.

Ved årsafslutning sørger vi for at afstemme indberetningerne til Skat og ferieregnskabet.