Skatterådgivning

Contar regnskab

Vi tilbyder at udarbejde skatteregnskab og selvangivelse for vores kunder:

 

For selvstændigt erhvervsdrivende beregner vi hvilken af de tre mulige beskatningsformer, det kan svare sig at benytte; Den almindelige beskatning efter personskatteloven, virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen. I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten indberetter vi selvangivelser og hvis det ønskes en indkomst- og formueopgørelse.

For vores selskabskunder er det en naturlig del af udarbejdelse af årsrapporten, at vi også laver en skatteberegning og indberetter selskabsskat og evt. udbytte.

Vi tilbyder endvidere assistance ved andre skattemæssige spørgsmål. Hvis der er spørgsmål, vi ikke har eksakt viden om, har vi gennem vores medlemsskab af Foreningen af Danske Revisorer et samarbejde med nogle af landets førerende skatteeksperter.