shutterstock_46465705Når du har opgivet at få dine penge hjem fra en kunde der ikke kan betale melder spørgsmålene sig – kan jeg modregne salgsmomsen? Kan jeg trække tabet fra i skatteberegningen?

Nedskrivning af virksomhedens salgsmoms på grund af tab på en momsbelagt fordring må først foretages når tabet er konstateret. Der er strenge krav til dokumentationen for at et tab er konstateret.

Hvis fordringen er under kr. 3.000 inkl. moms er kravet at der skal være rykket for betalingen og at samhandlen med debitor er ophørt.

Hvis fordringen er over kr. 3.000 inkl. moms skal et af nedenstående krav være opfyldt før tabet kan konstateres som tabt i momsmæssig forstand:

– at fordringen forgæves har været forsøgt inddrevet af en ekstern inkassovirksomhed

– at debitor er erklæret insolvent

– at der har været foretaget forgæves fogedforretning mod debitor

– at debitor er taget under konkursbehandling og kurator har udtalt sig om den forventede dividende.

Det skattemæssige fradrag afhænger af om din virksomhed drives som personlig virksomhed eller som selskab. Hvis din virksomhed er et selskab kan tabet fradrages når tabet forventes, dvs. der ikke er krav til at tabet er endelig konstateret. Hvis du driver personlig erhvervsvirksomhed kan tabet først fradrages når tabet er konstateret (hvis man har mange debitorer er der mulighed for at få lov til at fradrag med procentvis nedskrivning af den samlede debitormasse).

Hvis du er i tvivl om dit fradrag i en konkret sag er du velkommen til at kontakte os.