I Nyt fra din revisor nr. 120/2022 kan du læse følgende artikler:

 • Godtgørelse af energiafgifter
 • Julegaver, julfrokoster – og skat
 • Kan du betale din gæld – Rekonstruktion af gældplagede virksomheder
 • Fremtidsfuldmagt for virksomhedsejere
 • Beløbsgrænser 2023

Hent PDF-filen her

I Nyt fra din revisor nr. 119/2022 kan du læse følgende artikler:

 • Nyt om pensioner: Det betyder pensionskommissionens anbefalinger for selvstændige
 • Ny bogføringslov – vigtig information for virksomhedsejere
 • Skattefri rejsegodtgørelse (diæter)
 • Kort om værdiansættelse af fast ejendom indenfor interessefællesskaber – cirkulæreværdien
 • Er du selvstændig eller lønmodtager?

Hent PDF-filen her

I Nyt fra din revisor nr. 118/2022 kan du læse følgende artikler:

 • Bidrag til Ukraine – skatte- og momsmæssige udfordringer
 • Indberetning til slutafregning af udbetalt kompensation
 • Kørselsgodtgørelse og ekstraordinære satser pr. 1. maj 2022
 • God ledelse er vejen til bedre bundlinjer
 • Leasingbiler og skat

Hent PDF-filen her