I Nyt fra din revisor nr. 124/2023 kan du læse følgende artikler:

 • Krav om tidsregistreringssystem på vej
 • Dokumentationskrav ved handel med lande i EU
 • Indholdet i serviceattesten udvidet
 • Forskudsopgørelsen for 2024
 • Befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse i 2024
 • Ny indberetningspligt i eIndkomst

Hent PDF-filen her

I Nyt fra din revisor nr. 123/2023 kan du læse følgende artikler:

 • Moms – undervisning eller foredrag
 • Nye boligskatteregler i 2024
 • Delvist fradrag for moms/splitmoms
 • Ny ansættelsesbevislov er trådt i kraft
 • Husk aftaleloven…

Hent PDF-filen her

I Nyt fra din revisor nr. 122/2023 kan du læse følgende artikler:

 • Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag
 • Digitale salgsregistreringssystemer – krav til nye kasseapparater
 • Få styr på afskrivninger – brug ny guide
 • Husk skatten, hvis du sælger en bolig, som du har lejet ud
 • Behandlere indenfor sundhedsområdet – moms eller lønsumsafgift?
 • Ændret skattestatus – landbrug eller hus på landet?
 • Undgå 6 typiske fejl, når jeres forening søger om momskompensation
 • Ændring af fradragsretten for private lønforsikringer

Hent PDF-filen her