Når der er tale om en personlig drevet virksomhed, kan der principielt ske beskatning af virksomhedens overskud efter 3 måder – hvor der som udgangspunkt er valgfrihed, men samtidig forskellige krav som skal være opfyldt, alt efter hvad der vælges. Det er vores erfaring, at den viden den enkelte selvstændige erhvervsdrivende har om de enkelte […]

Nej, hvorfor skulle der være det – det er mig der ejer selskabet og herudover er det kun mig som arbejder og bestemmer alt i virksomheden – sådan kunne svaret godt lyde og beskrivelsen er selvfølgelig korrekt. Men i det øjeblik man beslutter, at drive sin virksomhed i selskabsform skal man også gøre sig klart, […]

Når din virksomhed sælger varer eller ydelser har du pligt til at udstede en faktura til kunden eller udlevere en kassebon. Dette har til formål at skabe dokumentation for virksomhedens salg og evt. salgsmoms, mens den i relation til køberen dokumenterer selve købet og evt. købsmoms. Derfor er der også en række krav til indholdet […]