Er du ejer, direktør eller på anden måde tæt på en person som har en bestemmende indflydelse i et aktie – eller anpartsselskab i form af familieskab eller lignende skal du passe på med at låne penge i selskabet.

Det er nemlig ikke lovligt for et selskab hverken direkte eller indirekte, at stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller andre med bestemmende indflydelse på selskabet – dette gælder også selvom der er tale om f.eks. et lån via et datter- eller søsterselskab. Reglerne er udformet på en måde så det også gælder for personer som du er i familie med eller du på anden måde er tæt på. Med andre ord er det ikke tilladt at give sig selv eller andre nogle fordele omkring lån m.v. fra et selskab, som ikke alle og enhver kan få. Derfor kan du og den nævnte personkreds godt handle med selskabet, bare det sker på helt normale forretningsmæssige vilkår.

Mange har sikkert gennem årene hørt udtrykket ”ulovlige aktionærlån” eller ”ulovlige anpartshaverlån” – og der har siden 1982 været regler i forhold til den slags lån eller anden form for tilgang og udnyttelse selskabets midler, hvor det blev gjort ikke lovligt, med samtidig afvikling af eksisterende lån og forbud mod optagelse af nye.

Efter 30 år med disse regler og formentlig en erkendelse af, at reglerne om forbud mod nye lån ikke virkede eller måske ikke var restriktive nok, blev der med virkning fra 14. august 2012 indført skærpede regler.  Efter denne dag skal udbetalte ”ulovlige” lån på tidspunktet, beskattes som løn. Samtidig er der ikke ændret ved de hidtidige regler om forrentning og indfrielse af lånet. Rentesatsen som er lovbestemt er pt. på minimum 10,2%, og altså ikke umiddelbart en favorabel rente. Der er tale om en meget væsentlig stramning af reglerne, og som det ser ud lige nu, kan der ikke repareres på ”skaden” uanset om situationen er opstået som en tilsigtet eller en utilsigtet handling, og beløbets størrelse etc. gør heller ingen forskel.

Det er vores opfattelse, at stramningen af reglerne, vil begrænse omfanget af de ulovlige lån og vi opfordrer derfor vores kunder til altid at have et beløb stående i virksomheden – større eller mindre til at modvirke konsekvenserne af et utilsigtet lån i virksomheden.