I Nyt fra din revisor nr. 124/2023 kan du læse følgende artikler:

  • Krav om tidsregistreringssystem på vej
  • Dokumentationskrav ved handel med lande i EU
  • Indholdet i serviceattesten udvidet
  • Forskudsopgørelsen for 2024
  • Befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse i 2024
  • Ny indberetningspligt i eIndkomst

Hent PDF-filen her