Nej, hvorfor skulle der være det – det er mig der ejer selskabet og herudover er det kun mig som arbejder og bestemmer alt i virksomheden – sådan kunne svaret godt lyde og beskrivelsen er selvfølgelig korrekt.

Men i det øjeblik man beslutter, at drive sin virksomhed i selskabsform skal man også gøre sig klart, at selskabet er en selvstændig juridisk enhed som er og skal holdes adskilt fra den private økonomi.

F.eks. har selskabet, som du ejer, brug for en person til at varetage selskabets interesser og du er derfor blevet ansat som direktør og arbejder for selskabet. En ansat direktør vil sædvanligvis have en ansættelsesaftale der beskriver ansættelsens vilkår, aflønning og evt. goder.
Samtidig ses det ofte, selskabet i et eller andet omfang har lånt penge af ejeren/direktøren i selskabet og i princippet adskiller et sådant lån sig ikke fra f.eks. et lån i et pengeinstitut, og der vil helt sikkert være et underskrevet lånedokument der beskriver vilkårene for lånet. Derfor bør der også være udarbejdet et lånedokument ved lån fra ejer/direktør.

Disse eksempler som er helt almindelige og forekommer i stort set alle mindre selskaber, bør derfor udarbejdes sammen med evt. andre nødvendige aftaler skriftligt, der regulerer disse forhold selvom der er personsammenfald mellem de underskrivende parter.

Det er ikke vores opfattelse, at dokumenterne nødvendigvis bør udarbejdes af en jurist, da de behøver ikke være mere omfattende end, at man selv kan udarbejde dem. Men de bør være udarbejdet hvis der er efterfølgende er behov for at dokumentere f.eks. forrentningen og afvikling af et lån fra ejer/direktør, eller at aflønningen af direktøren modsvarer den indsats der lægges i virksomheden ud fra f.eks. en markedspris.