Det kunne lyde som om vi her i august 2014 er lidt sent ude når vi på dette tidspunkt omtaler forskudsregistreringen 2014, men en hel del skatteydere modtager i disse dage, forslag til ændring af forskudsregistreringen for 2014, med de konsekvenser det må have for de resterende måneder af 2014.

Årsagen kan være, at SKAT har på grundlag af nye oplysninger f.eks. din selvangivelse for 2013, har en formodning om, at din forskudsregistrering for 2014 vil medføre en slutskat der afviger fra det forventede. Er du blandt de udvalgte, og du ikke har reageret på SKAT’s henvendelse om ændring af din forskudsregistrering, vil SKAT’s forslag træde i kraft efter 15 dage. Derfor, hvis du ikke er enig, er det nødvendigt at reagere inden for denne 15 dages periode.

Forskudsregisteringen for 2015 som vi alle modtager typisk i november 2014 er for de flestes vedkommende baseret på en automatisk fremskrivning af de selvangivne beløb for 2013 – derfor er det vigtigt hvis du vil undgå de store overraskelser i 2015, at du overvejer om du i 2015 vil have væsentligt ændrede indkomstforhold, i forhold til 2013. Forskudsregistreringen kan ændres året igennem, men for at få mest mulig glæde af en korrekt forskudsregistrering bør det ske inden udgangen af 2014.

En væsentlig ændring som vi ofte oplever, er når din virksomheds overskud udvikler sig – positivt eller negativt i forhold til det år som der tages udgangspunkt i ved forskudsregisteringen. Derfor er det vigtigt, at du i denne fase budgetterer virksomhedens resultat for 2015. Andre faktorer der kan få væsentlig betydning for forskudsregistreringen er hvis din løn ændrer sig meget – du holder op med at arbejde – dine renteindtægter eller udgifter forventes ændret meget og køb/salg af ejerbolig.

Har du behov for en gennemgang af din forskudsregistrering for 2014 og/eller 2015 er du naturligvis meget velkommen til at kontakteos, så vi i fællesskab kan tilrette forskudsregistreringerne.