Et særligt område i momslovgivningen omhandler når man som erhvervsvirksomhed handler med brugte varer, som er købt af sædvanligvis privatpersoner.

Det mere populært anvendte ord – forskelsmoms, dækker måske bedre hvordan momsbeløbet beregnes, idet den beregnede avance – forskellen mellem salgspris og købspris, anses at være avancen inkl. moms og derfor er det beløb som momsen kan beregnes af.

Et eksempel kan være autoforhandleren der f.eks. i forbindelse med et salg af en helt ny bil tager køberens brugte bil som en delvis betaling for den solgte bil. Autoforhandleren kan derfor klargøre bilen til salg som en brugt bil. For at kunne bruge ordningen, er vigtigt at den brugte bil ikke er indkøbt med planer om skrotning eller den af en eller anden grund får en ny funktion.

Et andet eksempel kunne være en antikvitetshandler, der måske både handler med dyre antikviteter men også mere prisbillige loppemarkedsting.

Der findes 3 måder som momsen kan beregnes på:

  1. Den individuelle måde hvor man kender den enkelte vares købspris og derfor kan sammenholde og beregne (brugt)moms ud fra salgsprisen. Bemærk, at der kun skal beregnes moms hvor der er et positivt beregningsgrundlag (salgspris større end købspris) og der er derfor ikke fratrække et tab.
  2. Samlemetoden hvor man ikke kender købsprisen på den enkelte vare. Ved beregning af moms i en given periode sammenholdes periodes salg med købet i samme periode og moms beregnes af differencen. Er periodens køb større end salget skal der ikke betales moms og det negative beregningsgrundlag overføres til næste afregningsperiode.
  3. Særlig metode for brugte personbiler og motorcykler.

Bemærk, at når der indkøbes brugte varer i udlandet til videresalg her i landet vil beregninger af brugtmoms kunne afvige fra det ovenfor beskrevne.

Bemærk også at der også er lidt anderledes fakturakrav ved handel med brugte varer idet du, når du køber varer af private på vegne af sælger skal udarbejde en faktura som sælger skal bekræfte indholdet af.

Både købs- og salgsfakturaer skal indeholde stort set de samme oplysninger som efter de sædvanlige regler.