I Nyt fra din revisor nr. 122/2023 kan du læse følgende artikler:

  • Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag
  • Digitale salgsregistreringssystemer – krav til nye kasseapparater
  • Få styr på afskrivninger – brug ny guide
  • Husk skatten, hvis du sælger en bolig, som du har lejet ud
  • Behandlere indenfor sundhedsområdet – moms eller lønsumsafgift?
  • Ændret skattestatus – landbrug eller hus på landet?
  • Undgå 6 typiske fejl, når jeres forening søger om momskompensation
  • Ændring af fradragsretten for private lønforsikringer

Hent PDF-filen her