I Nyt fra din revisor nr. 123/2023 kan du læse følgende artikler:

  • Moms – undervisning eller foredrag
  • Nye boligskatteregler i 2024
  • Delvist fradrag for moms/splitmoms
  • Ny ansættelsesbevislov er trådt i kraft
  • Husk aftaleloven…

Hent PDF-filen her