I Nyt fra din revisor nr. 100, kan du bl.a. læse om den nye ferielov.

Her kan du bl.a. læse om:

  • Landsskatteretten gør tatovører momspligtige
  • Grænsetilfælde…
  • De særlige regler om handel med brugte varer – brugtmoms
  • Pas på når du modtager kontanter
  • Folketinget har godkendt Ferielovudvalgets anbefaling til en ny ferielov i Danmark
  • Udpluk af skatteprocenter, skattesatser og beløbsgrænser for 2018

Hent PDF filen her