I Nyt fra din revisor nr. 119/2022 kan du læse følgende artikler:

  • Nyt om pensioner: Det betyder pensionskommissionens anbefalinger for selvstændige
  • Ny bogføringslov – vigtig information for virksomhedsejere
  • Skattefri rejsegodtgørelse (diæter)
  • Kort om værdiansættelse af fast ejendom indenfor interessefællesskaber – cirkulæreværdien
  • Er du selvstændig eller lønmodtager?

Hent PDF-filen her