Tidligere udgaver af Nyt fra din revisor finder du her: Nyt fra din revisor 

Carsten Fohlmann