Pr. 1/7 2012 er der indført solidarisk hæftelse for manglende skattebetaling hos kreditor hvis man betaler over kr. 10.000 i kontanter eller check.

Som et led i at bekæmpe sort arbejde, har folketinget vedtaget et nyt reglesæt der skal bruges ved kontante betalinger og dermed lette Skats mulighed for at opdage sort arbejde.

Privat personer:

Hvis en privat person køber en ydelse eller vare, med tilknyttet ydelse, for mindst kr. 10.000 og betaler kontant eller med check hæfter personen solidarisk for modpartens betaling af moms og skat af beløbet, med mindre betalingen indberettes på Skats hjemmeside (Tastselv) indenfor 14 dage efter betalingen, eller senest en måned efter modtagelse af regningen. Indberetningen fritager personen for den solidariskehæftelse. Der er ikke indberetningspligt, hvis købet udelukkende omfatter en vare, uden tilknyttede ydelser som f.eks. hjemtransport eller lignende.

Erhvervsvirksomheder:

Hvis en erhvervsdrivende køber en vare eller ydelse for mindst kr. 10.000 kontant, er kravet nu at købet indberettes til Skat indenfor 14 dage efter betalingen eller senest en måned efter at regningen er modtaget. Senere indberetning kan få konsekvenser for den solidariske hæftelse for manglende moms og skatte betaling hos sælger. I tilfælde hvor der opstår hæftelse er det Skat der vælger hvor kravet først skal inddrives. Hvis køber hæfter, kan denne gøre regreskrav gældende overfor sælger, og tab på et sådant kan fradrages efter kursgevinstloven.

Skat har gjort reglerne meget klare, ved at anvende en brutto betragtning for alle tilfælde, man kan således ikke dele betalingen op i flere bidder, og en løbende ydelse f.eks. gartnerhjælp skal summeres pr. kalenderår. Reglerne gælder også ved byttehandler, og betaling med modregning samt tilfælde hvor et køb overstiger 10.000 kr og betales delvist digitalt.

Det skal understreges at køber kun kan komme i vanskeligheder ved sælgers mangelfulde indberetning af indkomst / moms, og kun hvis køber har undladt at indberette købet rettidigt.