Når din virksomhed sælger varer eller ydelser har du pligt til at udstede en faktura til kunden eller udlevere en kassebon.

Dette har til formål at skabe dokumentation for virksomhedens salg og evt. salgsmoms, mens den i relation til køberen dokumenterer selve købet og evt. købsmoms.

Derfor er der også en række krav til indholdet af en faktura som især køberen har behov for, f.eks. for at kunne dokumentere sine køb og den moms der evt. modregnes i forbindelse med den periodiske momsopgørelse.

Kravene er:

  • Nummerering eller anden entydig dokumentation
  • Dato for udstedelse
  • Udsteders navn, adresse og cvr. nr.
  • Modtagers navn og adresse – dette er naturligvis ikke nødvendigt ved kontantkøb
  • Hvilke varer eller ydelser der er leveret og prisen for disse.
  • Momsbeløbets størrelse eller på anden måde angivelse af hvor stor en del af det samlede beløb der er moms eller procent hvormed moms kan beregnes
  • Dato for levering, hvis den er forskellig fra udstedelsesdatoen
  • Eventuelle prisnedslag, bonus eller rabatter skal angives særskilt hvis de ikke er indregnet i prisen.
  • Gældende momssats.

Det er tilladt at fakturere i en valgfri valuta, men såfremt fakturaen er momsbelagt skal momsbeløbet fremgå i enten danske kroner eller euro.