Fra 1. juli 2012 er der indført administrative bøder for fejl i indberetning af løn og B-indkomst, herunder også personalegoder og honorarudbetalinger.

Hvis en virksomhed ikke indberetter korrekt til indkomstregisteret (E-indkomst) kan virksomheden pålægges administrative bøder på en størrelse fra kr. 5.000 op til 80.000 per overtrædelse. Bødens størrelse fastsættes ud fra hvor mange ansatte en virksomhed har.

En arbejdsgiver har ikke overholdt sin indberetningspligt hvis der f.eks. indberettes en forkert løn, der er fejl i indberetningen af personalegoder eller der ikke er indberettet b-indkomst i forbindelse med honorarudbetalinger.

Således vil en fejl i beregningen af beskatningen af fri bil i princippet kunne medføre en bøde pr. måned der er indberettet forkert beløb, og for en enkeltmandsvirksomhed betyder dette en bøde på kr. 30.000 for 2012.

Det vides endnu ikke hvor kontant Skat vil være i praksis, men det er under alle omstændigheder vigtigt at en arbejdsgiver sikrer sig at lønudbetalingerne såvel som indberetningerne heraf er korrekte.