Pr. 1/7 2012 er der indført solidarisk hæftelse for manglende skattebetaling hos kreditor hvis man betaler over kr. 10.000 i kontanter eller check. Som et led i at bekæmpe sort arbejde, har folketinget vedtaget et nyt reglesæt der skal bruges ved kontante betalinger og dermed lette Skats mulighed for at opdage sort arbejde. Privat personer: […]

Fra 1. juli 2012 er der indført administrative bøder for fejl i indberetning af løn og B-indkomst, herunder også personalegoder og honorarudbetalinger. Hvis en virksomhed ikke indberetter korrekt til indkomstregisteret (E-indkomst) kan virksomheden pålægges administrative bøder på en størrelse fra kr. 5.000 op til 80.000 per overtrædelse. Bødens størrelse fastsættes ud fra hvor mange ansatte […]

Efter multimedieskattens afskaffelse er reglerne for fri telefon mv. genindført -dog med nogle modifikationer. Jeg vil her give en kort opsummering af reglerne, for så vidt angår fradrag for moms og fradrag i den skattepligtige indkomst. Moms: Hovedreglen er, at der er fradrag for den andel af momsen, der vedrører den erhvervsmæssige del af omkostningen. […]