Er du ejer, direktør eller på anden måde tæt på en person som har en bestemmende indflydelse i et aktie – eller anpartsselskab i form af familieskab eller lignende skal du passe på med at låne penge i selskabet. Det er nemlig ikke lovligt for et selskab hverken direkte eller indirekte, at stille midler til […]

Det kunne lyde som om vi her i august 2014 er lidt sent ude når vi på dette tidspunkt omtaler forskudsregistreringen 2014, men en hel del skatteydere modtager i disse dage, forslag til ændring af forskudsregistreringen for 2014, med de konsekvenser det må have for de resterende måneder af 2014. Årsagen kan være, at SKAT […]

Et særligt område i momslovgivningen omhandler når man som erhvervsvirksomhed handler med brugte varer, som er købt af sædvanligvis privatpersoner. Det mere populært anvendte ord – forskelsmoms, dækker måske bedre hvordan momsbeløbet beregnes, idet den beregnede avance – forskellen mellem salgspris og købspris, anses at være avancen inkl. moms og derfor er det beløb som momsen […]