Når din virksomhed sælger varer eller ydelser har du pligt til at udstede en faktura til kunden eller udlevere en kassebon. Dette har til formål at skabe dokumentation for virksomhedens salg og evt. salgsmoms, mens den i relation til køberen dokumenterer selve købet og evt. købsmoms. Derfor er der også en række krav til indholdet […]

Hvis du som privat person får tømt din bankkonto efter at din netbank er blevet hacket, vil din bank oftest erstatte tabet. Hvis din virksomhedskonto bliver tømt skal du selv dække tabet. Hvis en erhvervskonto bliver tømt af hackere bliver virksomhedens tab ikke dækket af banken, det er virksomheden selv der skal forsikre sig mod tabet. […]

Når du har opgivet at få dine penge hjem fra en kunde der ikke kan betale melder spørgsmålene sig – kan jeg modregne salgsmomsen? Kan jeg trække tabet fra i skatteberegningen? Nedskrivning af virksomhedens salgsmoms på grund af tab på en momsbelagt fordring må først foretages når tabet er konstateret. Der er strenge krav til dokumentationen for at […]